எங்களை அழைக்கவும் +86-13906474940
எங்களை மின்னஞ்சல் [email protected]

டயர் வடிவத்தின் பங்கு

2021-07-02

சுருக்கமாக, முக்கிய செயல்பாடுசக்கரம்சக்கரம் நழுவுவதைத் தடுக்க ஜாக்கிரதையாகவும் சாலை மேற்பரப்பிற்கும் இடையிலான உராய்வை அதிகரிப்பதே முறை, இது ஒரே முறைக்கு சமம்.

திசக்கரம்முறை ஜாக்கிரதையின் தரை தொடர்பு நெகிழ்ச்சியை மேம்படுத்துகிறது. ஜாக்கிரதையாகவும் சாலை மேற்பரப்பிற்கும் இடையில் உள்ள தொடுநிலை சக்தியின் (உந்து சக்தி, பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் மற்றும் பக்கவாட்டு விசை போன்றவை) செயல்பாட்டின் கீழ், மாதிரித் தொகுதி அதிக தொடுநிலை மீள் சிதைவை உருவாக்க முடியும். தொடுநிலை சக்தி அதிகரிக்கும்போது, ​​தொடுநிலை சிதைவு அதிகரிக்கிறது, மேலும் தொடர்பு மேற்பரப்பின் "உராய்வு விளைவு" மேலும் அதிகரிக்கிறது, இதனால் சாலை மேற்பரப்பில் ஜாக்கிரதையாக நழுவுதல் அல்லது நழுவுவதைத் தடுக்கிறது. இது பெரும்பாலும் வடிவமைக்கப்படாத (ஒளி ஜாக்கிரதையாக) குறைபாடுகளை நீக்குகிறதுடயர்கள்that are easy to slip, making the car performance related to the friction between the சக்கரம்and the road surface-dynamic, braking, steering and driving safety There is a reliable guarantee for normal performance. Studies have shown that the factors that produce the friction between the tread and the road surface also include the adhesion between the two sides, the molecular gravitational effect, and the new micro-cutting effect of the pavement's small rain on the surface of the tread. However, its main role is What is still the elastic deformation of the pattern block.